Van Dongen & Co’s principe van ‘4-slags-leren©’

4-slags-leren is een manier om ervarend te leren. Het bewustzijn te vergroten en dit om te kunnen zetten in acties en verandering. Dit is een basis aanpak die door van Dongen & Co is ontwikkeld en al 25 jaar+ gebruikt wordt. Zowel bij het begeleiden van individuele mensen, teams als groepen.

Van Dongen & Co’s 4-slags-leren©’ bestaat uit: 

1. Individueel contact met de begeleider/facilitator/coach. Wederzijds leren de coach en de deelnemer elkaar kennen. Dit vergroot de veiligheid en het vertrouwen onderling. De basis om te kunnen ontwikkelen. De coach kan daar vanuit de deelnemer gerichter begeleiden.

2. Groeps/team leren. In een team en/of groep kan er enorm veel geleerd worden van elkaars ervaring, verschillende communicatie en gedragsstijlen en bovendien helpt herkenning bij elkaar om in veiligheid en vertrouwen te ontwikkelen. Groepsleden stimuleren elkaar. 

3. Reflectie opdrachten. Opdrachten om zelf te reflecteren. Op jezelf, op je omgeving en andere mensen waardoor je bewustzijn vergroot en je gerichtere keuzes kunt maken.

4. Buddyschap. Thema’s en oefeningen bespreken met één of twee andere deelnemers. Woorden geven aan gedachtes en reflecties en daarop feedback krijgen, bevraagd worden en erover sparren. Zo krijg je je eigen thema’s nog scherper. 

‘Van Dongen & Co’s ‘4-slags-leren©’ is een aanpak die resulteert in grotere bewustwording en zet aan tot actie om te kunnen groeien en zo nodig te veranderen en bij te stellen. Pragmatisch, concretiserend, toepasbaar, laagdrempelig en activerend.