DISC Teamcoaching


Een team dat goed samenwerkt heeft meer plezier en bereikt betere resultaten. DISC Teamcoaching geeft inzicht in voorkeursgedrag en communicatiestijlen waardoor alle teamleden zicht krijgen op de eigen gedragsstijl en ook op dat van de ander.

Uitvoerende coaches

Annelies Lambrechtsen
Marieke Noordam
Sietske Verbraak
Geert Kannegieter
Mascha Hoff
Nynke de Geus
Willeke van Hal
Anouk Hupkes
Millosch van der Sanden
Mirjam Tirion

Jouw talent - mijn talent

DISC geeft inzicht in voorkeursgedrag en communicatiestijlen waardoor alle teamleden zicht krijgen op de eigen gedragsstijl en ook op dat van de ander.  Zo leer je hoe je elkaar kunt aanvullen en waar je van elkaar kunt leren. 1+1=3.
Zet een aantal mensen bij elkaar dan heb je een groep met individuen. Een team krijg je als iedereen voor hetzelfde gemeenschappelijke doel gaat, elkaar weet te vinden, leert van elkaar en actief samenwerkt. Samenwerken leert een groep gaandeweg om zo een team te worden.

DISC Teamcoaching, wat levert het op?

 • Eénduidig gedragen teamdoel
 • Helder krijgen welke rollen benodigd zijn om het teamdoel te behalen;
 • Inzicht in welke rollen al vervuld worden in het team en welke rollen nog te ontwikkelen zijn;
 • Inzicht in het voorkeursgedrag van elkaar;
 • Weten waar je elkaar kunt aanvullen en versterken 1+1=3;
 • Open communicatie door het geven van feedback en elkaar aanspreken;
 • Zicht op je eigen kwaliteiten, die van de ander en van je team;
 • Zicht op het ontwikkelpotentieel van de individuele teamleden en het team als geheel.

Wanneer DISC teamcoaching?

 • Om gezamenlijk als team de verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten;
 • Als de samenwerking binnen het team stroef verloopt;
 • Om een vliegende start te maken met een nieuw team;
 • Om te achterhalen wat er ‘onder de oppervlakte’ speelt waardoor de samenwerking stagneert;
 • Als er kwaliteiten binnen het team onbenut blijven;
 • Voor het in kaart brengen van de individuele talenten en daarmee het totale teamtalent;
 • Bij visie vorming over bepaalde thema’s;
 • Als er geen open communicatie is en het vertrouwen verbeterd kan worden;
 • Als de sfeer verbeterd kan worden.

Zelf alvast starten?

Heb jij een team waar het niet optimaal loopt, en krijg je er maar geen zicht op waar dat ‘m in zit? Begin dan eens met de vijf pijlers van teamsamenwerking. Een nulmeting om te ontdekken hoe je team ervoor staat.

Hoe werkt DISC Team Coaching?

Stap 1 Individuele DISC profielen

Alle teamleden krijgen een uitnodiging om de DISC vragenlijst online in te vullen. Dit is maar 5 minuten werk. Wij genereren het DISC rapport en koppelen dat per teamlid terug in een persoonlijk vertrouwelijk gesprek via beeldbellen (zoom/teams enz.). Dat scheelt tijd.
Tijdens deze gesprekken achterhalen we ook waar het team staat volgens de teamleden. Hier maken we een analyse van en koppelen dat terug op de teamdag (live of online) en maken voor deze dag aan de hand van deze analyse een maatwerkprogramma.
Het DISC profiel waar wij mee werken ziet er zo uit:
DISC Persoonlijk profiel

Grafiek 1:
Deze grafiek laat zien wat de werkstijl van iemand is.

Grafiek 2:
Laat het gedrag en de communicatiestijl onder druk zien.

Grafiek 3:
Hier gaat het om het eigenbeeld. De gedrags- en communicatiestijl die iemand van nature heeft.
 Grafiek 3 ‘het eigenbeeld’ geeft aan waar iemand van nature goed in is. De kunst is om op het werk zo dicht mogelijk bij het eigen gedrag – het gedrag van nature – te blijven. Dat maakt iemand het meest effectief.

Stap 2 DISC Teamprofiel

Met de individuele ‘eigenbeeld’ DISC profielen van de teamleden maken wij een teamrapportage aan. Daarin staat:

 • Het DISC teamprofiel
 • De sociale teamrollen
 • Het ontwikkelpotentieel per individueel teamlid

DISC Teamprofiel

Het DISC teamprofiel

Met het teamprofiel krijg je zicht op de huidige teamcultuur. Alle individuele DISC profielen maken één teamprofiel dat hier zichtbaar is. Ook worden de teamsterkten van dit team beschreven, de reactie van het team op veranderingen en ook wordt een suggestie gedaan voor de voorkeursteamleider.
DISC Sociale teamrollen

De sociale teamrollen

In het teamrapport worden de volgende sociale rollen per teamlid gevisualiseerd:

 • Coördinator
 • Pionier
 • Specialist
 • Motivator
 • Analist
 • Innovator
 • Afronder
 • Ondersteuner
 • Netwerker

De gevisualiseerde sociale rollen geven de sterkte van ieder teamlid aan.
DISC Ontwikkelpotentieel

Het ontwikkelpotentieel

De sterkten werden zichtbaar in de gevisualiseerde sociale rollen hierboven. In het teamrapport wordt verder ingezoomd op het ontwikkelpotentieel per medewerker. Oftewel de zogenaamde middenzone. In dit voorbeeld heeft dit teamlid de sociale rollen Specialist en Analist in de sterkte. En Coördinator, Pionier en Afronder in de middenzone. Drie rollen die nog verder ontwikkelbaar zijn.

Stap 3 DISC teamcoachdag (live en/of online)

Uit de individuele gesprekken maken we een analyse en aan de hand hiervan een maatwerkprogramma voor jullie teamcoachdag. Tijdens deze dag komt het DISC-teamrapport uitgebreid aan de orde en werken we met verschillende interactieve werkvormen.

Samenwerken met van Dongen & Co? 

Wil jij met bevlogen en ervaren professionals aan de slag om het meeste uit jouw team(s) te halen? Wij maken graag een programma op maat. De samenwerking opstarten is simpel: 

Stap 1: vraag een kennismakingsgesprek aan via het contactformulier of e-mail

Stap 2: tijdens het gesprek brengen we de hulpvraag in kaart en krijgen we een beeld bij de huidige situatie en het gewenste resultaat. 

Stap 3: Je ontvangt een offerte met een voorstel op maat. 

Wij volgen niet één methode of strategie. We kijken wat er nodig is in het moment en wat passend is bij de vraag om jouw team ook echt verder te helpen. Met onze jarenlange ervaring passen we toe wat er op dat moment nodig is. Dit kan een beproefd management model zijn uit de veranderkunde, psychologie, een zelfontwikkelde werkvorm of speciaal voor de gelegenheid nieuw ontwikkelde werkvorm.  

Vraag om offerte of aanvullende informatie  Nieuwsbrief

  Wil je op de hoogte blijven?

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief