Teamcoaching op maat


Met teamcoaching op maat versnel je het ontwikkelproces binnen teams door de individuele krachten en kwaliteiten van de teamleden te bundelen om daarmee een waardevolle bijdrage te leveren aan de organisatiedoelstellingen. 

Teamcoaching op maat versnelt het ontwikkelproces

Jouw team bestaat uit talentvolle teamleden en daar wil je gebruik van maken. Misschien zijn de kwaliteiten van iedereen nog onvoldoende zichtbaar of nog niet bij eenieder bekend en wil je weten hoe je deze meer kunt benutten.

Het kan ook zijn dat de communicatie onderling stroef loopt, doelen worden wel gesteld maar niet gehaald of er is misschien een (grijs)verzuim. Je kunt er (nog) geen verandering in aanbrengen of je vinger erop leggen. Individueel zijn het allemaal mensen die goed zijn in hun vak.

Met ‘Team Coaching op maat’ komt er meer begrip binnen het team. Door het ontdekken van elkaars talenten en door meer zicht te krijgen op elkaars gebruiksaanwijzingen komt er meer eigenaarschap, verbinding en betrokkenheid binnen het team. 

Wat levert ‘Teamcoaching op maat’ op?

 • Het teamdoel en daarmee de bijdrage aan de organisatiedoelstellingen is bij een ieder helder;
 • Iedereen weet welk aandeel zij kunnen of moeten leveren om het teamdoel te behalen;
 • De teamleden weten wat hun eigen kwaliteiten zijn, die van de ander en hoe ze deze kunnen bundelen;
 • Teamleden weten waar ze van elkaar kunnen leren om 1+1=3 te maken;
 • Kwaliteiten en talenten die eerder minder zichtbaar waren zijn zichtbaar geworden;
 • Meer plezier in samenwerken en elkaar versterken;
 • De leidinggevende en ook de teamleden weten over en weer wat ze wel en niet van elkaar kunnen verwachten.

Is teamcoaching iets voor jouw team?

Ieder team kan baat hebben bij teamcoaching. Het team krijgt op die manier meer inzicht in elkaars kwaliteiten en leert effectiever samen te werken.
Teamcoaching is extra belangrijk voor een team waarbij jij je de volgende dingen afvraagt:

 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn team resultaten behaalt?
 • Hoe krijg ik alle neuzen dezelfde kant op?
 • De samenwerking loopt stroef, hoe doorbreken we dat?
 • Hoe zorgen we voor open communicatie waarin feedback geven en ontvangen de normaalste zaak worden? Hoe maken we een vliegende start als nieuw team?
 • Vergaderingen duren en duren en we praten langs elkaar heen. Hoe doorbreken we dat?
 • Hoe zorg ik ervoor dat er meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid gepakt wordt in mijn team?
 • Hoe krijgen we een goede sfeer in het team, opdat iedereen met plezier werkt en we betere resultaten behalen?
 • Hoe kunnen de teamleden elkaar aanvullen en van elkaar leren?
 • Hoe maken we beter gebruik van de (ook nog onzichtbare) talenten in ons team?

Hoe werkt Team Coaching op maat?

Tijdens een traject werken we onder andere aan:

 • Het opstellen van heldere teamdoelen en verantwoordelijkheden. 
 • Verbeteren van onderlinge communicatie, zowel het afstemmen van taken als het geven en ontvangen van feedback.
 • Het (h)erkennen van de verschillende talenten in je teams en hoe deze het beste in te zetten. 
 • Het versoepelen van de samenwerking zodat de “eilandjescultuur” verleden tijd wordt.

Samenwerken met van Dongen & Co? 

Wil jij met bevlogen en ervaren professionals aan de slag om het meeste uit jouw team(s) te halen? Wij maken graag een programma op maat. De samenwerking opstarten is simpel: 

Stap 1: vraag een kennismakingsgesprek aan via het contactformulier of e-mail

Stap 2: tijdens het gesprek brengen we de hulpvraag in kaart en krijgen we een beeld bij de huidige situatie en het gewenste resultaat. 

Stap 3: Je ontvangt een offerte met een voorstel op maat. 

Wij volgen niet één methode of strategie. We kijken wat er nodig is in het moment en wat passend is bij de vraag om jouw team ook echt verder te helpen. Met onze jarenlange ervaring passen we toe wat er op dat moment nodig is. Dit kan een beproefd management model zijn uit de veranderkunde, psychologie, een zelfontwikkelde werkvorm of speciaal voor de gelegenheid nieuw ontwikkelde werkvorm.  

Van Dongen & Co’s principe van ‘4-slags-leren©’

‘4-slags-leren’ is een manier om ervarend te leren. Het bewustzijn te vergroten en dit om te zetten in acties en verandering. Dit is een basis aanpak die van Dongen in al haar trajecten toepast en 25 jaar+ ervaring in heeft opgedaan. Zowel bij het begeleiden van individuele mensen, teams als groepen. Van Dongen & Co’s ‘4-slags-leren©’ bestaat uit:  

1. Individueel contact met de begeleider/facilitator/coach. Wederzijds leren de coach en de deelnemer elkaar kennen en onderzoeken de leervraag van de deelnemer. Bovendien vergroot dit de veiligheid en het vertrouwen onderling. De basis om te kunnen ontwikkelen.

2. Groeps/team leren. In een team en/of groep kan er enorm veel geleerd worden van elkaars ervaring, verschillende communicatie en gedragsstijlen en bovendien helpt herkenning bij elkaar om in veiligheid en vertrouwen te ontwikkelen. Groepsleden stimuleren elkaar.  

3. Reflectie opdrachten. Opdrachten om zelf te reflecteren. Op jezelf, op je omgeving en andere mensen waardoor je bewustzijn vergroot en je gerichtere keuzes kunt maken. 

4. Buddyschap. Thema’s en oefeningen bespreken met één of twee andere deelnemers. Woorden geven aan gedachtes en reflecties en daarop feedback krijgen, bevraagd worden en erover sparren. Zo krijg je je eigen thema’s nog scherper.  

‘Van Dongen & Co’s ‘4-slags-leren©’ is een aanpak die resulteert in grotere bewustwording en zet aan tot actie om te kunnen groeien en zo nodig te veranderen en bij te stellen. Pragmatisch, concretiserend, toepasbaar, laagdrempelig en activerend. 

Vraag om offerte of aanvullende informatie  Nieuwsbrief

  Wil je op de hoogte blijven?

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief