Updates

De ‘Brainstorm Carrousel’ – Innovatieve en eenvoudige werkvorm bij het verzamelen van ideeën en gedachten van medewerkers.

Wat is er nodig om beleid concreet en succesvol te implementeren? Draagvlak, begrip en betrokkenheid van uw medewerkers. Medewerkers zien en weten wat nodig is om als bedrijf succesvol te zijn. Toch gebeurt het nog te vaak dat beleid top-down wordt ontwikkeld. Om de ideeën van de medewerkers in korte tijd boven tafel te krijgen, kunt u de Van Dongen & Co Brainstorm Carrousel inzetten. Een innovatieve en eenvoudige werkvorm om de denkkracht van eenieder in de organisatie aan te spreken en ideeën rondom een organisatievraagstuk te verzamelen. En met veel succes!

Ontstaan van de Van Dongen & Co Brainstorm Carrousel

In de strategische koers van een van onze opdrachtgevers is persoonlijk leiderschap een speerpunt. Er leefden vragen zoals: “Wat verstaan we onder ‘Persoonlijk Leiderschap’? Wat hebben we daarvoor nodig? Voor wie? En waarom?”

Enquêtes uitzetten om input op te halen zou een idee zijn geweest. Of beter nog, met iedereen in gesprek gaan. Dat zou echter veel tijd kosten. En zo ontstond het idee van de Van Dongen & Co ‘Brainstorm Carrousel’.

Samen van start

Vanuit elk team op elke laag binnen de organisatie zijn medewerkers uitgenodigd om mee te denken en vooral mee te doen aan de ‘Brainstorm Carrousel’. In groepen van 10 medewerkers uit alle geledingen van de organisatie, onder begeleiding van één Van Dongen & Co-coach, zijn we aan de slag gegaan met gerichte vragen zoals:

  • Wat versta jij onder Persoonlijk Leiderschap?
  • Wat gaat het je opleveren?
  • Wat heb je nodig van de organisatie?

Over en weer interactie. Elkaar ideeën aanreiken, kruisbestuiving en je in elkaar verplaatsen. Na 2 uur hard werken was de kracht van de carrousel werkvorm duidelijk. Er werden beelden gedeeld over wat ieder verstond onder Persoonlijk Leiderschap en veel praktisch toepasbare ideeën opgehaald voor zowel de kortere als langere termijn. Tijdens de plenaire terugkoppeling voelden we allemaal de energie. Er was veel enthousiasme over de opbrengst aan resultaten, de manier van werken, de saamhorigheid en het gevoel gehoord te worden. We sloten af met de vraag: “Hoe nu verder?”

De medewerkers voelden zich mede verantwoordelijk

Van idee naar plan

De Van Dongen & Co-coaches hebben alle ideeën verzameld en omgezet naar concrete interventies. Interventies die op korte en lange termijn geïmplementeerd kunnen worden. Veel quick wins waarmee de teams meteen aan de slag konden.

Medewerkers die aanwezig waren bij de ‘Brainstorm Carrousel’ herkenden zich in de interventies. Ze werden de ambassadeurs en dragers en voelden zich medeverantwoordelijk voor het succesvol uitrollen ervan.

“Nu ik zie dat onze input echt een onderdeel is van het beleid over persoonlijke ontwikkeling, voel ik mij gewaardeerd en gehoord”

Belangrijke neveneffecten

Met het inzetten van de ‘Brainstorm Carrousel’ gaven medewerkers aan zich echt gehoord te voelen over dit onderwerp. Ze zagen hun eigen ideeën terug in de plannen rondom de invoering van Persoonlijk Leiderschap en hadden daarmee een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd. De brede bewustwording op het onderwerp zorgde voor begrip en droeg bij aan een soepele start van de invoering van interventies rondom Persoonlijk Leiderschap.

Veelzijdig inzetbaar

Inmiddels is de ‘Brainstorm Carrousel’ een werkvorm die Van Dongen & Co ook inzet bij andere brede onderwerpen om de denk- en innovatiekracht van medewerkers aan te spreken. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals vitaliteit, werkdruk, psychologische veiligheid en verzuim. De resultaten zijn telkens weer positief, innovatief en praktisch. Al met al maakt dat de ‘Brainstorm Carrousel’ een breed inzetbaar, innovatief en praktisch hulpmiddel.

Als de ‘Brainstorm Carrousel’ gaat draaien

Van Dongen en Co heeft ervaring in het verkrijgen van inzichten en het ophalen van antwoorden over brede onderwerpen, in groepen van 8 tot 100 medewerkers (of meer). Dat doen wij altijd in co-creatie met de opdrachtgever. Co-creatie betekent een programma op maat dat past bij jouw organisatie en jouw vraagstuk(ken).

Bij de Brainstorm Carrousel werken we met één ervaren coach/facilitator op een groep van 8 medewerkers. Bij meer medewerkers zetten we vanzelfsprekend meer facilitators/coaches in. De groepen zijn bij voorkeur een dwarsdoorsnede van de organisatie. Zo ontstaat er meer onderling begrip en kruisbestuiving.

Deelnemers aan de Brainstorm Carrousel doen actief mee en leveren allemaal input. Zo is iedereen betrokken bij het eindresultaat. Nadat de input is geleverd, draait de Carrousel door en bouwt de nieuwe groep voort op de input van de vorige groep. Met deze aanpak levert de werkvorm in korte tijd en op een duidelijk gekaderde en constructieve manier veel informatie op. En voor de deelnemers is er voldoende ruimte voor inventiviteit en creativiteit.

We sluiten de bijeenkomst af met een plenaire presentatie van de quick wins.

De opdrachtgever ontvangt ter afsluiting van de Brainstorm Carrousel een advies waarin de vergaarde opbrengst is omgezet naar een concreet korte en lange termijn implementatie plan.

Interesse?

Alle coaches/facilitators bij Van Dongen & Co hebben minimaal 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen, groepen en teams.

Wil jij de denk- en innovatiekracht van medewerkers aanspreken en samen met hen een organisatievraagstuk uitdiepen? En wil je onze expertise daarbij inzetten? Neem dan contact op met mij op via info@yolandavandongenenco.nl.

Van Dongen & Co biedt verschillende programma’s aan om met je team aan de slag te gaan. Naast de Brainstorm Carrousel bijvoorbeeld ook ‘Projectmatig werken met een team’ en ‘Teamcoaching’.

Auteur:

Yolanda van Dongen

Oprichter & Coach Van Dongen & Co Advies Coaching en Training

Nieuwsbrief

Wil je niks missen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief