Updates

De rek is eruit

DEN HAAG – Het aandeel verzuim door psychische klachten blijft met 29% onverminderd hoog stelt de bedrijfsarts van ArboNed. Het CNV pleit voor een 30-urige werkweek om psychisch ziekteverzuim te verminderen. Het RIVM toont aan dat meer dan de helft van de Nederlanders te weinig beweegt. We zitten gemiddeld bijna 9 uur per dag. Daarmee zijn wij koploper in zitgedrag binnen Europa. Dat alles heeft zijn weerslag op het welzijn van medewerkers.

‘Met deze cijfers, zou je toch denken dat elke organisatie wil inzetten op meer bewegen in combinatie met het vergroten van mentale gezondheid? Zeker nu de rek er steeds meer uitgaat met de aangescherpte maatregelen. Mensen zijn het zat. Het perspectief ontbreekt.’ Zo stellen Mira Overkleeft, CEO van Phileas Fit (gevalideerd door het Erasmus MC) en Yolanda van Dongen, oprichter van Van Dongen & Co.

Gezonde geest in een gezond lichaam
Overkleeft en Van Dongen hebben de handen ineengeslagen en werken samen onder de vlag Phileas Fit. Zij geloven in een integrale aanpak (holistisch, zo je wilt). Overkleeft vanuit haar specialisme als vitaliteitscoach en docent voedingsleer en leefstijlcoaching en Van Dongen vanuit haar specialisme al teamcoach en coach persoonlijke ontwikkeling. Zij kijken naar wat een werknemer nodig heeft op fysiek en mentaal gebied om te kunnen floreren, om te groeien en bloeien.

‘Wil je nu en op de langere termijn betrokken en vitale medewerkers dan investeer je als werkgever in de fysieke en mentale gezondheid van die medewerker. Een gezonde geest in een gezond lichaam. En als de rek er dan even uit is, weten werknemers zelf als de beste hoe ze vanuit hun persoonlijk leiderschap de rek er weer in kunnen krijgen. Ook in deze tijd van semi lockdowns. Geef ze daarom die eigen regie en investeer daarin’, zeggen Overkleeft en Van Dongen.

Persoonlijk leiderschap
‘Iedereen weet dat meer bewegen beter is, en dat werken aan je persoonlijke ontwikkeling belangrijk is om vitaal te zijn, in control te zijn over je eigen lijf. We noemen dit Persoonlijk Leiderschap. Het is zo jammer dat mensen dit wel weten, maar het niet doen’, aldus Van Kleeft en Van Dongen.

En werkgevers? ‘Wij zien vaak dat een werkgever óf inzet op fysieke vitaliteit óf op de psychische kant. Maar het is niet of/of, maar juist en/en! Persoonlijk Leiderschap gaat over zingeving. Weten wat je kunt, wat je wilt en wie je bent. En dat met een gezond en fit lichaam. Je gaat pas echt duurzaam presteren en bijdragen als je je persoonlijk leiderschap ter hand neemt. Werkgevers gaan pas maatregelen nemen als ze zien dat medewerkers minder presteren en merken dat de rek eruit is. Dan is het al te laat. Het start met continu investeren in het welzijn van je medewerkers!’


Mira Overkleeft werkt sinds 27 jaar als zelfstandig vitaliteitscoach en docent voedingsleer en leefstijlcoaching. Ook is zij keynotespreker over haar vakgebied.

Yolanda van Dongen is ruim 20 jaar zelfstandig teamcoach, coach persoonlijke ontwikkeling en auteur van het boek ‘Mijn persoonlijk leiderschap – GROEI|SNOEI|BLOEI®’.

Voor meer informatie of (dubbel) interview over de samenwerking tussen Phileas Pep en Van Dongen & Co. kunt u contact opnemen met:

Mira Overkleeft – 0653809261 – mira@phileas.fit
Yolanda van Dongen – 06-11755522 – yolanda@vandongenenco.nl

Bronvermelding
RIVM. Wat bereikt u met de inzet op sport en bewegen? [Internet]. Geraadpleegd van: https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/sport-en-bewegen
CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/35/mentale-gezondheid-in-eerste-helft-2021-op-dieptepunt
ARBO: https://fd.nl/economie-politiek/1409406/fors-meer-psychische-klachten-door-thuiswerken

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief