Mascha Hoff


Coach

Mijn kijk als Coach

Mijn kracht ligt erin mensen te inspireren om op speelse wijze hun ontwikkeling ter hand te nemen en vanuit authenticiteit, zonder zelfveroordeling te groeien in hun professionele ontwikkeling. Het vergroten van iemands veerkracht is vaak een eerste vereiste waarna de gewenste ontwikkeling kan plaatsvinden. Ik bied een kader waarbinnen veel ruimte ontstaat voor onderzoek en experiment.

Ik verzorg leiderschapstrajecten, begeleid intervisies, geef thema workshops en individuele coaching. Een gezonde balans creëren tussen denken, voelen en doen!

Over Mascha…

Mascha heeft een Internationale Business achtergrond en is onder andere gecertificeerd en geschoold als Mindfulness trainer en Stress reductie coach (Heartmath). Zij is Disc gecertificeerd.

LinkedIn
Mascha Hoff

'Leven en werken vanuit vertrouwen, geeft voldoening en vooruitgang.'