Mirjam Tirion


Coach

Mijn kijk als Coach

Ik help mensen om (opnieuw) oog te krijgen voor het beste dat zij zichzelf en de omgeving te bieden hebben en een antwoord te vinden op de gewoonten of gedachten die hen daarvan weerhouden.
In teamcoaching help ik de teamleden om verder te kijken dan ze dagelijks doen. Voorbij de beelden die ze van elkaar en zichzelf hebben. Wanneer mensen elkaar voorbij die vastgezette ideeën werkelijk ontmoeten, groeit het vertrouwen en het respect voor elkaars talenten.
Typerend voor mij zijn mijn scherpe blik, humor en warmte. Ik kijk verder dan gedrag en vaardigheden naar wat vitaal en creatief maakt, wat iemands unieke kwaliteiten zijn en hoe die concreet gestalte kunnen krijgen in het leven van alledag.

Over Mirjam…

Mirjam heeft een achtergrond in cultuurverandering in organisaties en projectmanagement. Zij is opgeleid in de Jungiaanse en integrale psychologie is DISC en Birkman gecertificeerd.

LinkedIn
Mirjam Tirion

'Word jezelf, er zijn al zoveel anderen.'