Sietske Verbraak


Coach

‘Gedragen en duurzame beslissingen zijn de basis voor succes.’

Als Coach/mediator weet ik dat het belangrijk is om gedragen en duurzame beslissingen te nemen. Daarvoor is het nodig te weten wat jij als organisatie écht wilt bereiken nu, maar ook in de toekomst. Daarom help ik mensen en organisaties overzicht te krijgen. Kennis en ervaring is altijd de basis. Daarbij vind ik het belangrijk creatief te zijn en te denken in mogelijkheden. Dit levert nieuwe perspectieven op. Iedere situatie en ieder mens heeft behoefte aan een eigen aanpak. Soms biedt mediation oplossing. Andere keren gaat het om het verbeteren van gespreksvaardigheden of is coaching op zijn plaats. Dat wat past zet ik in. Mijn aanpak en manier van werken is open, direct en gericht op verbinding.

Achtergrond Juridisch
Geschoold Geregistreerd mediator supervisor en intervisor
Gecertificeerd DISC, Birkman

Sietske Verbraak
LinkedIn