Updates

Unlock versus lockdown; neem de regie terug over je eigen leven.

Zaterdag een ingelaste persconferentie. We zitten weer in een harde lockdown. Mensen zijn inmiddels lockdown moe. Niet weer! Hoe houden we de rek erin? Zeker nu ook het ziekteverzuim in 2021 wederom opgelopen is, in sommige sectoren zelfs 6.3% volgens het CBS. Vergeet daarbij de krapte op de arbeidsmarkt niet: op 100 werklozen zijn er 126 vacatures aldus het CBS; een ware ‘War on Talent! Om het benauwd van te krijgen.
 
Hoe we de rek erin krijgen en houden
‘Door goed te zorgen voor jezelf en je medewerkers. Zorgen dat ze weerbaar zijn en blijven’ zeggen Yolanda van Dongen – (team)coach, oprichter van Van Dongen & Co en auteur van het boek Mijn persoonlijk leiderschap GROEI|SNOEI|BLOEI®, Mira Overkleeft – CEO Phileas Fit, en Anke van Luijt – partner bij Van Dongen & Co en specialist psychologische veiligheid.
 
‘We kunnen bij de pakken neer gaan zitten maar we kunnen ook kijken naar wat er wel kan. Om zelf weerbaar te blijven en om je personeel vitaal te houden en ook te behouden voor je organisatie, is investeren in jezelf en je medewerkers belangrijk. Zowel fysiek als mentaal; niet óf maar én, waarbij perspectief en psychologische veiligheid essentieel zijn. Proactief en niet reactief’ zeggen Van Dongen, Overkleeft en van Luijt.
 
Leiderschap ontwikkelen
Van Dongen: ‘Ik citeer graag uit de LinkedIn post van Maurice van den Bosch, CEO OLVG, die hij plaatste vlak na de aankondiging van de harde lockdown op 18 december. “Leiderschap betekent naast (soms) harde keuzes, ook het bieden van perspectief, hoop en toekomst. Mensen hebben perspectief nodig, en juist dat perspectief op de middellange termijn ontbreekt. Terwijl er veel mogelijk is.” Ik onderschrijf dat van harte. Niet alleen leiderschap vanuit leiders van het land of binnen bedrijven, maar ook persoonlijk leiderschap voor wie dan ook. Weten wat je kunt, wat je wilt en wie je bent om zo de regie over je eigen leven te nemen. Dat geeft houvast, energie, veerkracht en ook focus, daarnaast maakt het je minder afhankelijk.’
 
Inhaalslag medewerker centraal
‘We voorzien nog een enorme inhaalslag. Mensen zijn moe, zijn het zat, balanceren op het randje van een burn- of bore-out. Werken aan je eigen persoonlijke ontwikkeling is nu belangrijker dan ooit tevoren’ zeggen Van Dongen, Overkleeft en van Luijt. ‘Er is behoefte aan een meer mensgericht HR-beleid. Het gaat dan over de banden (weer) aanhalen met, en het versterken van je medewerkers. Hier kunnen bedrijven nu al op anticiperen in de vorm van budgetten vrij maken om medewerkers proactief ontwikkelmogelijkheden aan te bieden. Laat medewerkers zelf kiezen wat zij fysiek en mentaal nodig hebben.’
 
Overkleeft vult aan: ‘Of medewerkers effectief zijn, bijdragen en het volhouden hangt voor 30% af van of ze fysiek fit zijn en voor 70% of ze mentaal fit zijn. Onder mentaal fit verstaan we zowel mentale als sociale en emotionele fitheid. Maak persoonlijke ontwikkeling vanuit HRM het speerpunt.’
 
Psychologische veiligheid
‘Echter, alleen werken aan fysieke- en mentale fitheid sluit de cirkel van nieuwe aanwas en medewerkersbehoud niet’, zegt van Luijt. ‘Mensen gedijen het beste in een psychologisch veilig klimaat. En dat is niet iets wat je zo nu en dan op de agenda zet als aandachtspunt. Het vraagt permanente aandacht voor de interactie met ieder mens binnen je organisatie en de gewenste cultuur. Hoe geef jij je mensen het gevoel dat ze erbij horen, hoe goed ken jij hen en hoe goed kennen ze elkaar? Dit verhoogt de betrokkenheid, het werkgeluk en daarmee de resultaten onmiddellijk! Hoe moedig jij jouw mensen aan hun mening te geven, uit te komen voor de fouten die gemaakt zijn of geniale ideeën aan te dragen, ook al zijn die nog niet helemaal uitgewerkt? Daarvoor moet iemand zich veilig voelen. En dat is meer dan een subjectief gevoel, het verwijst naar eigenschappen van een groep, een cultuur. Hoe gaan we hier met elkaar om en wat is ervoor nodig om een voor eenieder veilig klimaat te scheppen? Niet alleen de medewerker maar ook de werkomgeving is dringend aan een upgrade toe!’
 
Permanente scholing via leerrechten
De nieuwe regeringspartijen willen permanente scholing stimuleren via leerrechten. Dat blijkt uit het Coalitieakkoord 2021-2025. In het akkoord nemen VVD, D66, CDA en ChristenUnie ook adviezen over van de Sociaal Economische Raad (SER) voor een duurzame arbeidsloopbaan. ‘Dat is niet voor niets. Hier ligt de kans om scholing breder te gaan zien dan enkel kennisvergaring, althans dat hopen wij van harte. Je bent zelf immers je eigen instrument. Je kunt met je ‘koppie’ van alles aan kennis vergaren maar of je fysiek en mentaal fit bent om met oprecht plezier die kennis ook toe te passen, daar gaat het ons primair om. Dat is een randvoorwaarde’ zeggen Van Dongen, Overkleeft en Van Luijt.
 
Unlock versus lockdown
‘Unlock’ het potentieel van jezelf en je medewerkers. Zet in op eigen regie. Zet in op verbinding. Wakker het vuur weer aan. Opdat iedereen duurzaam kan bijdragen en bijdragen. ‘Lockdown was het woord van 2020 en 2021. Wij hopen dat ‘unlock’ het woord van 2022 gaat worden. Het ‘unlocken’ van het potentieel van je mensen en je werkcultuur. ‘Unlock’ ook de praktische oplossingen, wij hebben er alle vertrouwen in dat managers, leidinggevende en medewerkers daar zelf mee komen om de volgende lockdown óf te voorkomen óf beter door te komen’ besluiten Van Dongen, Overkleeft en Van Luijt.

Nieuwsbrief

Wil je niks missen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief