Teamcoaching

Vitale organisaties presteren: Het begint met Aandacht

Als je vitaal bent, heb je fysiek, mentaal en emotioneel ruim genoeg energie om het dagelijks (werk)leven aan te kunnen, en heb je de veerkracht om met tegenslagen om te gaan.

Dat is niet alleen een individueel belang, maar ook een organisatiebelang. In een organisatie zijn vitale medewerkers betrokken en gemotiveerd. Ze weten de balans te houden tussen werk en privé, waardoor de kans op inefficiënt werken, frequent ziekteverzuim of erger nog burn-out veel kleiner is.

Vitaliteit is een individuele verantwoordelijkheid, maar evenzeer een organisatie verantwoordelijkheid.

Persoonlijke aandacht is cruciaal

Een gezonde organisatiecultuur, heldere doelen, behapbare werkdruk en persoonlijke aandacht zijn cruciale factoren voor presterende vitale organisaties. Dat kost de individuele medewerker, de leidinggevende en ook de gehele organisatie gerichte inspanning. Maar dan heb je ook wat. Het betaalt zich in veelvoud terug, onder andere door lager ziekteverzuim, hogere productiviteit, meer werkplezier en meer succes bij werving en het ‘binden & boeien’ van talent.

Uitingen van een weinig vitale organisatie

Er zijn allerlei signalen die wijzen op een weinig vitale organisatie. Als je er drie of meer herkent, valt er veel winst te behalen door de aandacht voor vitaliteit in je organisatie te vergroten. Hoe je dat doet? Dat lees je verderop.

Uitingen van een weinig vitale organisatie:

 • Frequent ziekteverzuim
 • Hoog verloop
 • Stilte in antwoord op de vraag: ‘wie pakt dit op?’
 • Bekende problemen blijven eindeloos bestaan
 • Niet met, maar over elkaar praten
 • Afspraken niet nakomen (patroon – iedereen raakt besmet en gaat dit ook doen)
 • Medewerkers ontevredenheid
 • Kwantiteit boven kwaliteit – presteren/productie draaien
 • Weinig energieke of vermoeide medewerkers
 • Medewerkers zijn niet de ambassadeur van je organisatie en praten niet met trots op een verjaardagsfeestje over hun werkgever.

Wil je aan de slag met een vitale organisatie?

Dan is het van belang om je te richten op heldere doelen, concrete resultaten, persoonlijke aandacht, behapbare werkdruk, uitdagend werk en een gezonde organisatiecultuur.

Vanuit Van Dongen & Co gebruiken we onderstaand model ‘Werken met en binnen teams’ als we aan de slag gaan binnen organisaties.

effectiever werken team

Het doel helder formuleren is cruciaal voor focus en energiebehoud

Een helder doel (het)

Werken aan een helder doel motiveert, het bundelt de energie.

Stel je een marathon voor, waarbij de duur ervan en de route voortdurend worden bijgesteld tijdens het lopen. Dat maakt het goed besteden van de beschikbare energie heel moeilijk, het is demotiverend en niemand zal in dat geval zijn beste tijd halen. De vraag is: hoe gedisciplineerd ben je als directie en management? Zijn er inderdaad heldere doelen en prioriteiten, of is de organisatie in zijn ambitie aan het overvragen en doorslaan, in de hoop dat dat extra punt er ook nog wel bij kan? Zijn de organisatiedoelen goed vertaald naar de teams, zodat ieder weet waaraan ze bijdragen en waarom?

Het doel helder formuleren en vervolgens vertalen naar hele concrete resultaten is cruciaal voor focus, energiebehoud en met plezier presteren.

Persoonlijke aandacht (Ik)

Hier komt de medewerker zelf in beeld, samen met zijn of haar leidinggevende. Welke verantwoordelijkheid neemt de medewerker zelf? Je kunt mensen niet dwingen, maar je kunt wel een klimaat scheppen waarin de uitnodiging er maximaal is en waarbij de leidinggevende het goede voorbeeld geeft. Met andere woorden, welke steun of stimulans kan de organisatie bieden op gebied van de vijf cruciale factoren om als mens vitaal te zijn:

 • Beweging
 • Gezonde voeding
 • Voldoende slaap
 • Stressmanagement
 • Sociale verbinding

Alleen via persoonlijke aandacht kan de leidinggevende samen met de medewerker kijken wat ze van elkaar nodig hebben, over en weer. Zo ook met het gehele team: kijken wat er nodig is om gezamenlijk vitaler te worden en te blijven.

Redelijke werkdruk en een gezonde cultuur (Wij)

Wanneer je in de lijst ‘uitingen van een weinig vitale organisatie’ meer dan drie symptomen hebt herkend, is het zaak om als directie en management naar de bedrijfscultuur te kijken.

 • Welke signalen krijgen jullie over werkdruk?
 • Zijn jullie bereid echt keuzes te maken?
 • Zijn jullie vooral taakgericht of mensgericht?
 • Wat is daar het effect van?
 • Luisteren jullie ook naar de ‘buitenbeentjes’ die iets anders zeggen dan de mainstream, of worden zij genegeerd?
 • Als iets niet goed gaat, zijn jullie dan open en direct, én met oog voor de mens (hard op de inhoud, zacht op de relatie)?
 • En als er te veel werk is: Een tekort aan medewerkers is op korte termijn op te lossen met iedereen harder te laten werken, maar op langere termijn kost je dat de vitaliteit van je organisatie.

Directie en management creëren de cultuur in een organisatie. De meest lastige en confronterende vraag is dus: hoe dragen jullie zelf bij aan de situatie? Wat staat jullie zelf te doen?

Meteen aan de slag?

Wil je zelf aan de slag?
Hieronder bieden we twee tools om meteen aan de slag te kunnen:

De Van Dongen & Co ‘Vitaliteits monitor’ om met je team en/of afdeling te bespreken en uit te werken

vitaliteit monitor team

  Het gesprek aangaan: Een hulpmiddel met vragen om het gesprek aan te gaan over vitaliteit – behorende bij de vitaliteitsmeter

  gesprek aangaan team

   Wat wij voor je kunnen doen als Van Dongen & Co

   Wil je onder begeleiding op weg geholpen worden? Van Dongen & Co verzorgt trainingen, individuele coaching, persoonlijk leiderschapstrajecten en teamcoaching.

   Bijvoorbeeld:
   Persoonlijke ontwikkeling
   Trainingen voor teams en individuele medewerkers

   Lees ook:

   Nieuwsbrief

   Wil je niks missen?

   Schrijf je in voor de nieuwsbrief