De vijf pijlers van teamsamenwerking


Zicht op wat er speelt binnen jouw team

De 5 pijlers van samenwerking

Waarom werkt de samenwerking binnen een team wel of juist niet? Als je dat weet, weet je ook waar je als leidinggevende en team op in kan gaan zetten. Deze werkvorm is erop gericht dat te ontdekken.

Beschrijving

Wat is het?

Binnen deze werkvorm vind je de vijf pijlers van succesvolle teamsamenwerking. Patrick Lencioni benoemt de volgende vijf pijlers waarop teamleden samenwerken en vaak ongemerkt ook mee worstelen.

Vertrouwen – In welke mate is er vertrouwen in het team waardoor jullie je kwetsbaar op durven stellen en fouten durven maken? Waardoor er ook echt geleerd wordt om gezamenlijk tot betere resultaten te komen?

Confrontaties – Gaan teamleden volop de discussie aan zonder zich tegen te houden door angst voor confrontaties? Zien jullie een confrontatie als een kans om verder te groeien?

Betrokkenheid – Hoe is de betrokkenheid onderling en met het bedrijf in zijn geheel? Worden genomen besluiten ook echt gedragen en is ‘Ja’ zeggen ook ‘Ja’ doen? Wordt er actief meegedaan in discussies om tot betere prestaties te komen?

Verantwoordelijkheid – Spreken jullie elkaar onderling aan? Pakt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid als vanzelf? Steunen jullie elkaar onderling?

Resultaten – Gaan jullie voor het gezamenlijk resultaat? Worden successen gezamenlijk gevierd? Straalt het succes van één medewerker af op het gehele team en het succes van het gehele team op iedere medewerker afzonderlijk? Zijn jullie trots op de resultaten?

Voor wie is het?

Je kunt er als facilitator, leidinggevende, als coach mee aan de slag om zicht te krijgen op wat er in een team speelt.

Hoe werkt het?

In het document vind je een scorekaart waarbij het team punten krijgt op verschillende punten: vertrouwen, confrontaties, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaten.
Aan de hand van deze score weet je hoe het team ervoor staat. Verder in het document zijn er handvatten voor als jouw team te veel of te weinig van bepaalde pijlers heeft. Elk team heeft zijn eigen uitdagingen, met deze werkvorm komen deze aan het licht.

Wat levert het op?

  • Jullie krijgen concreter zicht op wat er speelt binnen het team
  • Kans om succesvolle pijlers met zijn allen te vieren
  • Het team weet waarop actie ondernomen moet worden
  • Er ontstaat openheid over dat wat eerst onder de oppervlakte voelbaar was
  • Meer vertrouwen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en minder confrontaties met meer resultaten.

Aanvragen gratis werkvorm

Vul onderstaande aanvraag in en ontvang deze werkvorm in je mailbox!